150 câu hỏi tham khảo thi đánh giá năng lực HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội

150 câu hỏi tham khảo thi đánh giá năng lực HSA của ĐH Quốc gia Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN  –  Thứ ba, 08/02/2022 15:37 (GMT+7)

Đề thi đánh giá năng lực HSA gồm 150 câu, chia làm ba phần, hỏi về Toán học, Văn học – Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên và xã hội. Các câu hỏi của bài thi được đánh số lần lượt từ 1 đến 150 gồm 132 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn từ các đáp án A, B, C hoặc D và 18 câu hỏi điền đáp án.