THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐGNL CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1. ĐH Kinh Tế
1.1 Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 18/04 – 16/06/2022
1.2 Điều kiện xét tuyển
Thí sinh có kết quả thi ĐGNL học sinh THPT năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức đạt
tối thiểu 80/150 điểm trở lên.
– Thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau: điểm trung bình chung môn Tiếng Anh mỗi học
kỳ trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt tối thiểu 7.0.
– Tính đến thời điểm xét công nhận trúng tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương
đương.
– Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào trường và phải sắp xếp
nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 80 điểm trở lên. Điểm xét tuyển quy về thang 30 được xác định như sau:
ĐXT = Điểm ĐGNL × 30/150 + Điểm ưu tiên (nếu có)
+Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/03/2022 đến 25/07/2022 và các đợt bổ sung.
3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Nộp hồ sơ từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 02/07/2022.
Công bố kết quả: trước ngày18/07/2022 trên tuyensinh.hpu2.edu.vn.
4. Đại học Tây Bắc
Thời gian nhận hồ sơ từ 1/4/2022
Điểm đảm bảo chất lượng đầu vào 80 điểm
Xét đôi với những ngành nông lâm, kinh tế, công nghệ thông tin, sinh học ứng dụng, du lịch
5. Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm thi đánh giá năng lực từ 75 điểm trở lên.
– Hình thức đăng ký tuyển sinh: Đăng ký trực tuyến trên hệ thống xét tuyển https://xettuyen.haui.edu.vn của Trường ĐHCN Hà Nội dự kiến từ 25/5/2022 đến 15/6/2022, đồng thời đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
6. Đại học Công Nghệ
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt 90/150 điểm
Hạn nộp hồ sơ: 25/5-1/7/2022
7. Khoa liên ngành ĐHQGHN
Điều kiện nộp hồ sơ: Thí sinh đạt tối thiểu 80/150 điểm thi ĐGNL
Thời gian nộp hồ sơ: trước 17h ngày 20/7/2022
8 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Điều kiện nộp hồ sơ: Thí sinh đạt tối thiểu 80/150 điểm thi ĐGNL
Thời gian nộp hồ sơ: Từ 0h 4/6/2022 đến hết ngày 10/7/2022
9. Đại học Ngoại Thương
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt tối thiểu 100/150 điểm thi ĐGNL
Dự kiến đợt 1: 20/6-30/6/2021
Dự kiến đợt 2: Tháng 7
10. Đại học Thương Mại
Điều kiện nộp hồ sơ: Thí sinh đạt tối thiểu 80/150 điểm thi ĐGNL
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển ĐGNL: từ ngày 20/06/2022 đến hết ngày 20/07/2022
11. Khoa Quốc tế- ĐHQGHN
Điều kiện nhận hồ sơ: Các thí sinh cần đạt kết quả kỳ thi HSA đạt từ 80/150 điểm và có điểm trung bình 5 học kỳ (năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 bậc THPT) của một trong các môn Ngoại ngữ: tiếng Anh/tiếng Pháp/tiếng Nhật đạt từ 7.0 trở lên.
Thời gian: Đến hết 30/6/2022
12. Đại Học Tài nguyên và Môi trường
Dự kiện nhận hồ sơ từ 20/6/2022
13. Học viện Chính sách và phát triển
Thời gian: Hết ngày 30/6/2022
14. Đại học Hồng Đức
Từ ngày 02/4/2022 đến hết ngày 18/7/2022
15. Đại học Lâm Nghiệp
– Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 30/7/2022;
– Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8 – 15/9/2022;
– Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/9 – 30/10/2022;
– Các đợt tiếp theo Nhà trường thông báo cụ thể trên Website đến hết tháng 12/2022.
16. Học viện Ngân Hàng
Điểm nhận xét hồ sơ: 85/150
Thời gian nhận hồ sơ: 20/6-12/7
17. Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Điểm nhận xét hồ sơ: 85/150
Thời gian nhận hồ sơ: 26/6-15
18. Đại Học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN
Điểm nhận xét hồ sơ: 80/150
Thời gian nhận hồ sơ: 22/6-12/7/2022
19. Đại học Giáo Dục
Dự kiến nhận đơn đăng ký xét tuyển: Trước ngày 10/7/2022