Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố Quy chế tuyển sinh đại học (Áp dụng từ 2023): Chính thức áp dụng quy định điểm ưu tiên mới

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Nhà trường (Áp dụng từ năm 2023), với những điểm nổi bật như sau:
➖ Phân bổ chỉ tiêu giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ hợp lí, không gây mất công bằng cho các thí sinh chọn phương thức, tổ hợp khác nhau.
➖ Việc nhà trường thay đổi, bổ sung phương thức hoặc tổ hợp xét tuyển phải có căn cứ và lộ trình hợp lí, không làm tỉ lệ phân bổ chỉ tiêu của một phương thức, tổ hợp đã sử dụng trong năm trước giảm quá 30% trừ trường hợp việc thay đổi, bổ sung đó được công bố trước thời điểm mở đăng kí dự tuyển ít nhất 1 năm.
➖ Trường hợp nhà trường tổ chức thi tuyển sinh thì cần thông báo trước ít nhất 1 năm
➖ Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và 1 năm kế tiếp
➖ Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt từ 22,5 điểm được xác định theo công thức: [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên quy định
__________________