Các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa HN 2023

ĐH Bách khoa HN đã công bố về các mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi Đánh giá tư duy 2023, thí sinh lưu ý và ghi nhớ

CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN NHỚ TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐH BÁCH KHOA HN 2023

  • Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4: Mở cổng đăng ký dự thi
  • Tháng 3/2023: Công bố đề thi mẫu
  • Ngày 9/4: Ngày thi thử online trên máy tính
  • Ngày 10/6: Thi chính thức đợt 1
  • Ngày 17/6: Thi chính thức đợt 2
  • Ngày 8/7: Thi chính thức đợt 3
  • Dự kiến tháng 8/2023: Cung cấp dữ liệu kết quả thi cho đơn vị xét tuyển

Cấu trúc bài thi Đánh giá tư duy

Bài thi đánh giá tư duy gồm 3 phần: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề với 3 mức độ đánh giá tư duy (tư duy tái hiện, tư duy suy luận và tư duy bậc cao).

Phần thi Hình thức Thời lượng (phút) Điểm
Tư duy Toán học Trắc nghiệm 60 40
Tư duy Đọc hiểu Trắc nghiệm 30 20
Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề Trắc nghiệm 60 40
Tổng 150 100