Thêm 20 trường đại học công bố điểm sàn đánh giá năng lực

Để xét tuyển sớm, hàng chục trường công bố điểm sàn đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức, phổ biến ở mức 600/1.200 và 80/150.