CÁC MỐC THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY BÁCH KHOA HÀ NỘI

❌ CÁC MỐC THỜI GIAN ❌

(1) Đăng ký dự thi chính thức Đợt 1.2024: Đăng ký theo link: https://tsa.hust.edu.vn/ từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 12/11/2023

(2) Các đợt thi:

Đợt 1: 2-3/12/2023 [Đang mở đăng ký]
Đợt 2: 20-21/1/2024 [Chưa mở đăng ký]
Đợt 3: 9-10/3/2024 [Chưa mở đăng ký]
Đợt 4: 27-28/4/2024 [Chưa mở đăng ký]
Đợt 5: 8-9/6/2024 [Chưa mở đăng ký]
Đợt 6: 15-16/6/2024 [Chưa mở đăng ký]
(3) Hình thức thi: Thi trực tuyến trên máy tính tập trung (tại các phòng máy tính của đơn vị tổ chức thi).

(4) Địa điểm tổ chức thi:

– Tại Hà Nội: ĐHBK Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Thủy Lợi, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp và một số cơ sở giáo dục đại học khác.

– Tại Nghệ An: Trường ĐH Vinh.

– Tại Thanh Hóa: Trường ĐH Hồng Đức.

– Tại Hải Phòng: Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

– Tại Nam Định: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định,

– Tại Hưng Yên: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

– Tại Thái Nguyên: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐH Thái Nguyên.

– Tại Đà Nẵng: Trường ĐHBK – ĐH Đà Nẵng.