TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐHQG HÀ NỘI MỞ LẠI CỔNG ĐĂNG KÝ

Trung tâm Khảo thí thông báo sẽ đóng cổng đăng ký ca thi từ 9h00 ngày 10.3.2024 để rà soát dữ liệu của kỳ thi.

Từ 9h00 ngày 13.3.2024 đến 9h00 ngày 20.3.2024, hệ thống sẽ mở lại và ưu tiên cho các thí sinh chưa đăng ký bất kỳ ca thi nào trước đây. 

Sau ngày 20.3.2024, hệ thống sẽ cho phép thí sinh đăng ký ca thi thứ hai (nếu thí sinh có nhu cầu đăng ký thêm)

Mỗi ca thi cách nhau 28 ngày.

Thông tin chi tiết Tại đây