BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ PHƯƠNG THỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 và dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6/2024.

Theo Quy chế đã được công bố, kỳ thi vẫn tổ chức 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc một bài thi tổ hợp Khoa học xã hội.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội được thi theo hình thức trắc nghiệm và bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Nội dung của đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. 

Giống như các năm 2022, 2023, để chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới, Bộ GD&ĐT tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn, từng bước tiệm cận dần với định hướng đánh giá năng lực của Chương trình GDPT 2018 và tăng dần độ phân hóa để kỳ thi đạt được các mục tiêu đề ra.

Nguồn: Báo Tiền phong