TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (USSH) TĂNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Vào ngày 1/3/2024, Đại học quốc gia Hà Nội vừa đưa ra nghị định số 585/QĐ-ĐHQGHN về việc quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, thạc sĩ chính quy, tiến sĩ năm 2024.

Theo đó, năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (VNU-USSH) tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu bậc đại học chính quy, tăng 15% so với năm 2023.

Nhà trường sẽ phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo và công bố Đề án tuyển sinh năm 2024 theo thời gian quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thông tin chi tiết Tại đây