THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – UET

Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo xét tuyển theo 3 phương thức:

  1. Xét tuyển ưu tiên
  2. Xét tuyển bằng ĐGNL
  3. Xét tuyển bằng điểm thi THPT

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN thông báo xét tuyển thẳng (XTT), ưu tiên xét tuyển (ƯTXT), xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực (HSA) và xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế vào đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:

tuyển sinh

Tên ngành Bằng tốt nghiệp Thời gian

đào tạo

Tổ hợp môn XTT, ƯTXT ĐGNL CCQT

CN1

Công nghệ thông tin Cử nhân 4 năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A00

A01

D01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 52

50

CN2

Kỹ thuật máy tính Kỹ sư 4,5 năm 87 80 57

CN3

Vật lý kỹ thuật Cử nhân 4 năm 9 40 7

CN4

Cơ kỹ thuật Kỹ sư 4,5 năm 3 20 2

CN5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4,5 năm 11 40

6

CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Cử nhân 4 năm 6 40

11

CN7 Công nghệ hàng không vũ trụ Kỹ sư 4,5 năm 8 48

8

CN8 Khoa học máy tính Cử nhân 4 năm 112 80

64

CN9

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Cử nhân 4 năm 32 80 80

CN11

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư 4,5 năm 21 40 11
CN12 Trí tuệ nhân tạo Cử nhân 4 năm 91 60

17

CN13 Kỹ thuật năng lượng Kỹ sư 4,5 năm 7 20

5

CN14

Hệ thống thông tin Cử nhân 4 năm 32 40

32

CN15

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Kỹ sư 4,5 năm 16 20 16
CN17 Kỹ thuật Robot Kỹ sư 4,5 năm 8 20

16

CN18 Thiết kế công nghiệp và đồ họa Cử nhân 4 năm 11 40

6

CN10 Công nghệ nông nghiệp Kỹ sư 4,5 năm A00

A01

B00

3 20

2

Lưu ý: Chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức và theo từng ngành có thể được điều chỉnh để phù hợp với thực tế nguồn tuyển, nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh dự tuyển và không thay đổi tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường và không vượt quá năng lực đào tạo của từng ngành.

Đăng ký online tại website : https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn.

Lệ phí đăng ký: 30.000đ/ phương thức 

Thời hạn đăng ký từ ngày 08/05/2024 đến hết ngày 10/06/2024

Thông tin chi tiết Tại đây

Lịch thi ĐGNL