Đề minh họa Đánh giá năng lực – 2022 (Khoa học – Địa lí)

Câu 1: Củ cải đường được trồng nhiều ở các đồng bằng nào sau đây của Trung Quốc?

A. Đông Bắc, Hoa Trung
B. Hoa Bắc, Hoa Nam
C. Đông Bắc, Hoa Bắc
D. Hoa Trung, Hoa Nam

Câu 2: Các quốc gia nào sau đây là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và thuộc khu vực Bắc Âu?
A. Phần Lan, Thụy Điển
B. Ba Lan, Hà Lan
C. Na Uy, Thụy Sĩ
D. Lítva, Ucraina

Câu 3: Để triển khai Luật bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả, Nhà nước ta đã áp dụng giải pháp nào sau đây?
A. Nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh vật
B. Bảo vệ rừng phòng hộ và c ó kế hoạch nuôi dưỡng rừng
C. Giao quyền sử dụng đất và bảo vệ rừng cho người dân
D. Mở rộng, nâng cao chất lượng và duy trì hoàn cảnh rừng

Câu 4: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và tính chất khép kín của Biển Đông thể hiện rõ n hất qua các yếu tố nào sau đây?
A. Sóng biển và thủy triều
B. Nhiệt độ và độ muối
C. Hải văn và sinh vật biển
D. Dòng biển và hải văn

Câu 5. Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam tran g 15 cho biết đô thị nào sau đây có qui mô dân số trên 1 triệu người?
A. Huế
B. Hải Phòng
C. Đà Nẵng
D. Cần Thơ

 

 

 

 

Biểu đồ trên thể hiện rõ nhất nội dun g nào sau đây của ngành sản xuất lúa ở nước ta giai đoạn 1995 – 2019?

A. Cơ cấu diện tích, năng suất, sản lượng lúa
B. Diện tích, năng suất, sản lư ợng lúa
C. Chuyển dịch cơ cấu diện tíc h, năng suất, sản lượng lúa
D. Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa

Câu 7: Việc phát triển mạnh các cây công nghiệp chủ lực nào sau đây của nước ta đã đư a Việt Nam lên vị trí hàng đầu thế giới về xuất khẩu?
A. Hồi, trẩu, sở
B. Cao su, cà phê, chè
C. Điều, hồ tiêu, dừa
D. Cà phê, hồ tiêu, điều

Câu 8:Các thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay là
A. Trung Quốc, Ôxtrâylia, Nh ật Bản.
B. Nhật Bản, Thái Lan, CHLB Đức.
C. Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Q uốc.
D. Pháp, Trung Quốc, Liên ba ng Nga.

Câu 9: Ở Đồng bằng sông Hồng có các ng ành công nghiệp trọng điểm nào sau đây?
A. Dệt – may và da – giày
B. Hóa chất – phân bón và cơ khí
C. Vật liệu xây dựng và luyện kim
D. Nhiệt điện và sản xuất ô tô

Câu 10: Biện pháp hàng đầu để cải tạo đất ở vùng Tứ giác Long Xuyên là
A. lấy nước ngọt từ sông Tiền đổ về rửa phèn thông qua kênh Vĩnh Tế.
B. dùng nước ngọt từ sông Hậu đổ về rửa phèn thông qua kênh Vĩnh Tế.
C. chia ruộng thành ô nhỏ để thau chua, rửa mặn.
D. cần duy trì, bảo vệ và phát t riển tài nguyên rừng.