HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2022

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHÍNH THỨC MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2022‼️
🌟 Phương thức xét tuyển kết hợp CCTA quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển dựa vào KQ ĐGNL của ĐHQG Hà Nội và ĐGTD của ĐH Bách Khoa Hà Nội đã xuất hiện rồi đây !!!
📌 Link đăng ký xét tuyển kết hợp CCTA quốc tế với điểm thi Tốt nghiệp THPT 2022: https://dangkyxtkh.hvtc.edu.vn/pages/DangKy.aspx
📌 Link đăng ký xét tuyển dựa trên kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội và ĐGTD của ĐH Bách khoa Hà Nội: https://dangkyxtnl.hvtc.edu.vn