PHỔ ĐIỂM ĐGNL ĐỢT 201-212

PHỔ ĐIỂM ĐGNL ĐỢT 201-212

Thống kê dữ liệu thu được điểm cao nhất 135/150, thấp nhất 24/150, điểm trung bình là 79,3/150, điểm trung vị tại 79,0/150, độ lệch chuẩn là 13,9. Phân bố điểm thi có dạng phân bố chuẩn. Trong số những thí sinh có đạt điểm cao có 01 thí sinh đạt 135 điểm, 17 thí sinh đạt điểm trong khoảng từ 125 – 131 trong đó có 08 thí sinh đã dự thi HSA hơn một lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022. Số lượt thi đạt ≥ 75 điểm là 62%, đạt ≥ 80 điểm là 48,4%, đạt ≥ 90 điểm chiếm 23,9%, đạt ≥ 100 điểm là 8,0% và chỉ có 1,6% có điểm thi bằng hoặc cao hơn 110. Năm 2022, phiếu báo kết quả thi HSA của thí sinh được bổ sung thêm trường thông tin thứ hạng điểm thi của từng đợt thi tương ứng. Theo đó, thứ hạng điểm thi (P%) là phép so sánh tương đối phản ánh điểm của đợt thi/kỳ thi bằng hoặc thấp hơn điểm của thí sinh trong đợt thi/kỳ thi đó. Tổng hợp thứ hạng điểm thi (P%) của 12 đợt thi vừa qua được liệt kê ở bảng dưới đây. Bên cạnh thông tin về điểm thi, phổ điểm HSA năm 2022 thì thứ hạng điểm thi là một trong những công cụ quan trọng để xét tuyển thí sinh theo năng lực cá nhân.