TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân mới công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Trong đó năm nay trường tuyển sinh theo 4 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (2% chỉ tiêu)
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPTQG (25% chỉ tiêu)
Phương thức 3: Xét tuyển điểm thi ĐGTD năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội (3% chỉ tiêu)
Xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy 2023 với 7 mã tuyển sinh bao gồm: Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Định phí bảo hiểm và QTRR, Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp (70% chỉ tiêu)
– Nhóm 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT ( 3% chỉ tiêu)
+ Điểm xét tuyển quy về thang 30 được xác định như sau:
ĐXT= Điểm SAT *30/1600 + điểm ưu tiên (nếu có)
ĐXT= Điểm ACT *30/36 + điểm ưu tiêu (nếu có)
– Nhóm 2: Thí sinh có điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội (17-20% chỉ tiêu)
+ Điều kiện nhận hồ sơ: Thí sinh có điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc 2023 của ĐHQGHN đạt từ 85 điểm trở lên hoặc ĐGNL HCM từ 700 điểm trở nên
+ Điểm xét tuyển quy về thang 30 được xác định như sau:
Đối với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội
ĐXT= Điểm ĐGNL *30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hồ Chí Minh
ĐXT= Điểm ĐGNL *30/1200 + điểm ưu tiêu (nếu có)
– Nhóm 3: Nhóm có chứng chỉ tiếng anh kết hợp điểm thi ĐGNL của DHQG (20% chỉ tiêu)
+ Điểm xét tuyển quy về thang 30 được xác định như sau:
Đối với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội
ĐXT= Điểm quy đổi CCTAQT+ (điểm ĐGNL *30/150) + điểm ưu tiên (nếu có)
Đối với điểm thi ĐGNL của ĐHQG Hồ Chí Minh
ĐXT= Điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL *30/1200)*2/3 + điểm ưu tiêu (nếu có)
– Nhóm 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tê kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPTQG (20%)
ĐXT= Điểm quy đổi CCTAQT + tổng 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó tổng điểm 2 môn XT= Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán và 1 môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường
– Nhóm 5: Thí sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên/ trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp điểm thi 2 môn thi tốt nghiệp THPT 2023 (10% chỉ tiêu)
ĐXT= Điểm TBC học tập 6 kì + tổng điểm 2 môn xét tuyển+ điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó tổng điểm 2 môn XT= Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán và 1 môn khác thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường!