ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐƯA RA THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ BÀI THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

Đề thi gồm ba phần Toán học, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề, tổng thời gian 150 phút, ngắn hơn gần một nửa so với cấu trúc cũ.