Hơn 12.000 thí sinh dự thi HSA đợt hai năm 2023

Trong hai ngày 25-26/03/2023, đợt thi HSA thứ hai (302) của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN đã diễn ra tại 8 địa điểm thi gồm Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng. Số lượng đăng ký dự thi đợt hai là 12.266 thí sinh, tỉ lệ thí sinh dự thi đợt 302 đạt 98,1 %.

Trong hai ngày 25-26/03/2023, đợt thi HSA thứ hai của kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN đã diễn ra tại tám điểm thi gồm Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng. Số lượng đăng ký dự thi đợt hai là 12.266 thí sinh, tỉ lệ thí sinh dự thi đợt 302 đạt 98,1 %. Trong hai ngày thi có 04 thí sinh vi phạm quy chế thi Đánh giá năng lực. Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả thi và dừng phục vụ các đợt thi còn lại trong năm 2023 nếu đã đăng ký ca thi.

Đến thởi điểm hiện tại, Hội đồng thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQGHN đã hoàn thành hai đợt thi năm 2023 phục vụ 15.824 thí sinh tham dự kỳ thi (đạt 98,1%). Phiếu báo điểm của thí sinh được gửi tới cho thí sinh sau 14 ngày thi qua đường bưu điện.

Đợt thi thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 08-09/04/2023 Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa. Đến thời điểm hiện tại số lượng thí sinh dự thi HSA trong năm 2023 là 83.280 thí sinh. Các đợt thi trong tháng 5-6/2023 sẽ tiếp nhận đăng ký dự thi thời gian tới nếu còn chỗ trống.

Thí sinh dự thi HSA đợt 302 tại Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN ngày 25-26/03/2023

Thí sinh dự thi HSA đợt 302 tại Trường Đại học Thăng Long ngày 25-26/03/2023

Cán bộ làm nhiệm vụ thi HSA đợt 302 tại Hải Phòng ngày 25-26/03/2023