LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HSA 2024

🔥LỊCH THI HSA 2024🔥
Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 02 lần/năm, thời gian giữa hai lượt thi cách nhau tối thiểu 28 ngày. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/lượt thi. Thi sinh đăng ký tài khoản thi tại http://khaothi.vnu.edu.vn/, lựa chọn ca thi, nộp lệ phí trong 96 giờ. Lệ phí đã nộp không hoàn lại (kể cả trường hợp hủy ca thi). Thí sinh cân nhắc ký trước khi nộp lệ phí.
Thời gian mở cổng đăng ký ca thi từ tháng 02/2024 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi tháng 3-6/2024. Ca thi sẽ tự động đóng khi hết chỗ hoặc trước 14-21 ngày thi chính thức. Trường hợp thí sinh hủy ca thi, chỗ trống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian xác định. Phiếu báo dự thi được gửi tới thí sinh trước 07 ngày thi qua địa chỉ email đăng ký thi.