TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐĂNG KÍ HỘ CA THI

🚫TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐĂNG KÍ HỘ CA THI🚫
Thời gian qua, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN nhận được một số thắc mắc của thí sinh về việc hủy ca thi sau khi đã nộp lệ phí mặc dù bản thân không thực hiện.
Qua rà soát, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN nhận thấy một số tài khoản thi đã nhờ bạn bè, người khác đăng ký hộ ca thi trên cùng một địa chỉ IP và truy cập nhiều lần.

Người được nhờ đăng ký đã tiến hành hủy ca thi (nhầm lẫn hoặc cố ý) của thí sinh. Việc này khiến cho ca thi của thí sinh bị hủy và không thể khôi phục lại.

Để tiến hành hủy ca thi, người đăng nhập xác nhận mật khẩu 2 lần: Lần 1 nhập mật khẩu và chờ 15 giây, lần thứ 2 nhập lại mật khẩu và chờ 45 giây mới có thể xác nhận HỦY ca thi.

Trung tâm Khảo thí ĐHQHN đề nghị thí sinh bảo quản an toàn, bảo mật mật khẩu tài khoản thi HSA, không nhờ người khác đăng ký hộ ca thi để tránh bị lộ thông tin cá nhân và người khác đăng nhập thay đổi hồ sơ, đăng ký hoặc hủy ca thi. Thí sinh phải đổi ngay mật khẩu của tài khoản thi HSA nếu đã từng tiết lộ cho người khác trong thời gian qua.