LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

Theo văn bản số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra vào 4 ngày cuối tháng 6. Sớm hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 một ngày.

Ngày 26/6/2024, thí sinh sẽ đến địa điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến về Quy chế thi, lịch thi. Thí sinh sẽ thi 2 môn Ngữ văn và Toán vào ngày 27/6/2024. Hai môn Tiếng Anh, môn tổ hợp đã lựa chọn vào ngày 28/6/2024. Ngày thi dự phòng sẽ vào ngày 29/6/2024.

Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 17/7/2024. 

Ngày Buổi Bài thi/ Môn thi Thời gian làm bài thi Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
26/6/2024 Sáng 8h00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
Chiều 14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
27/6/2024 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30 7h35
Chiều Toán 90 phút 14h20 14h30
28/6/2024 Sáng Bài thi KHTN Vật lý 50 phút 7h30 7h35
Hóa học 50 phút 8h30 8h35
Sinh học 50 phút 9h30 9h35
Bài thi KHXH Lịch sử 50 phút 7h30 7h35
Địa lý 50 phút 8h30 8h35
Giáo dục công dân 50 phút 9h30 9h35
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14h20 14h30
29/6/2024 Dự phòng

Trong quy chế mới cũng bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi cũng như các quy định đối với thí sinh chỉ thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp (đối với thí sinh tự do).

Việc nắm rõ quy định về các môn thi trong quy chế thi giúp thí sinh thuận lợi hơn trong công tác đăng ký.

Thông tin chi tiết Tại đây