CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐGNL MỚI 2025

TPO – Từ năm 2025, đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội được điều chỉnh phù hợp với việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hôm nay, ngày 30/5, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố đề thi đánh giá năng lực (HSA) được áp dụng từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cấu trúc gồm 3 phần: Phần 1- Toán học và xử lý số liệu (50 câu hỏi, 75 phút); phần 2- Ngôn ngữ – Văn học (50 câu hỏi, 60 phút); phần 3 – Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút). Về hình thức, HSA năm 2025 điều chỉnh chủ yếu ở phần 3 và cách đặt câu hỏi. Sau khi hoàn thành hai phần thi đầu, phần thi thứ 3 thí sinh sẽ được lựa chọn 3 trong 5 chủ đề thuộc lĩnh vực Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa để hoàn thành bài thi trong thời gian 195 phút (không kể thời gian bù thêm cho câu hỏi thử nghiệm).

Riêng phần lựa chọn liên quan đến Ngoại ngữ sẽ được xây dựng thành một hợp phần riêng thay thế phần Khoa học để đánh giá năng lực chuyên biệt. Về câu hỏi, mỗi chủ đề thi sẽ xuất hiện câu hỏi chùm, trong một ngữ cảnh dữ liệu đầu bài sẽ hỏi kèm 1- 3 câu hỏi khác nhau để đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh. Câu hỏi chùm có thể chủ đề mới với ngữ liệu cho trước đòi hỏi thí sinh phải nhận định, phân tích và đưa ra phương án giải quyết vấn đề đã cho.

Thí sinh lựa chọn 3 trong 5 chủ đề thuộc lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Đề thi tham khảo của bài thi Đánh giá năng lực năm 2025 dự kiến công bố trong tháng 8 tới.

Thông tin chi tiết Tại đây

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024