Bài thi đánh giá tư duy là gì?

Bài thi đánh giá tư duy được cấu trúc dựa trên việc đánh giá các khả năng của thí sinh:
+ Vận dụng kiến thức môn Toán ở cấp THPT để giải quyết các vấn đề thực tế;
+ Vận dụng các kiến thức Lý, Hóa, Sinh để đánh giá sự hiểu biết về Khoa học tự nhiên của thí sinh;
+ Đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh;
+ Đánh giá năng lực đọc – hiểu về khoa học kỹ thuật của thí sinh.

Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy 2022

Bài thi tổ hợp gồm ba phần: Phần bắt buộc với môn Toán và Đọc hiểu (120 phút); phần tự chọn 1 gồm các môn khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh (90 phút); phần tự chọn 2 là môn Tiếng Anh (60 phút) hoặc có thể quy đổi các chứng chỉ quốc tế như IELTS. Phần thi bắt buộc được tổ chức vào buổi sáng, hai phần tự chọn tổ chức vào buổi chiều để đảm bảo các thí sinh có thể thi cả ba phần.
Về cấu trúc bài thi: Bài thi gồm 2 phần (Phần bắt buộc và Phần tự chọn) trong 270 phút.

Phần bắt buộc:

+ Toán (90 phút): Tự luận 3 bài (đánh giá khả năng trình này, quy trình giải); trắc nghiệm khách quan 25 câu.
+ Đọc hiểu (30 phút) chủ yếu là bài luận dài về kỹ thuật công nghệ (năng lượng gió, năng lượng, mặt trời, virut covid) – kiểm tra khả năng đọc hiểu.

Phần tự chọn:

+ Tự chọn 1: Khoa học tự nhiên (90 phút): nội dung kiến thức trong chương trình THPT, gồm Lý – Hóa – Sinh . Sử dụng 1 đầu điểm cho tổ hợp KHTN.
+ Tự chọn 2: Tiếng Anh (có thể thi chiều – 60p): sự phân loại nhiều hơn kỳ thi THPT (Có thể quy đổi từ IELTS)
Khi dự thi, thí sinh có thể chọn 3 tổ hợp thi và xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường hoặc những trường có sử dụng điểm của kỳ thi này.
+ K01: Toán + Đọc hiểu + Tự chọn 1 (Khoa học tự nhiên).
+ K02: Toán + Đọc hiểu + Tự chọn 2 (Tiếng Anh).
+ K00: Toán + Đọc hiểu + Tự chọn 1 + Tự chọn 2.
Đối với phần tự chọn 1, các môn khoa học tự nhiên là một điểm mới trong năm 2022. Phần này nhằm đánh giá am hiểu của thí sinh về kiến thức THPT, tránh việc học tủ, học lệch.
Bài thi sẽ được tính theo thang điểm 30, với những thí sinh thi đủ 4 phần sẽ đạt tối đa 40 điểm và sẽ được quy đổi về thang 30 điểm để công bố (trường nhân hệ số 2 có thể lên thang 40-50 sẽ quy đổi về thang 30 điểm để công bố).
Về hình thức, để các thí sinh không bỡ ngỡ, bài thi đánh giá năng lực được thi trên giấy, các câu hỏi là trắc nghiệm và trả lời trên phiếu như thi THPT. Riêng môn Toán có một phần tự luận để đánh giá cách tư duy và trình bày của các sĩ tử.