THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN 2024

 Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Học viện An ninh nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024

* Đào tạo trình độ đại học (trong ngành)

Phạm vi tuyển sinh: cụ thể xem Tại đây

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 410 chỉ tiêu

  • Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh: 290 chỉ tiêu (Nam: 261; Nữ: 29)
  • An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 120 chỉ tiêu (dành 20 chỉ tiêu để gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin)

*Đào tạo, hợp tác ngoài ngành

Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

Tổng chỉ tiêu: 100 chỉ tiêu

  • Đào tạo đại học Y khoa (tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng): 50 chỉ tiêu (Nam: 45; Nữ: 05);
  • Đào tạo ngành Công nghệ thông tin hợp tác đào tạo với trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội: 50 chỉ tiêu (Nam: 50).