ĐH Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh 2022, hạ điểm đầu vào đánh giá năng lực

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân thông báo điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của trường như sau:

Điều chỉnh đối tượng 2 và 4 của phương thức xét tuyển kết hợp cụ thể như sau: 

  • Đối tượng 2: thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện nhận hồ sơ: thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Đạt từ 700 điểm trở lên.

  • Đối tượng 4: thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia.

Điều kiện nhận hồ sơ: thí sinh thỏa mãn cùng lúc 2 điều kiện:

(1) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm ttính đến ngày 1/6/2022 đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL ITP 500 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (kỹ năng L&R 785, S 160&Ư 150 trở lên).

(2) Có điểm thi đánh giá năng lực năm 20222 của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 700 điểm trở lên.

Các đối tượng xét tuyển khác cũng như các nội dung khác của phương án tuyển sinh dự kiến sẽ theo thông báo số 01/TB-ĐHKTQD ngày 04/01/2022 của trường theo phương thức xét tuyển kết hợp không thay đổi.


 

(Ảnh: NEU – Đại học Kinh tế Quốc dân)