Ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh Đại học Công an nhân dân năm 2022

Ngày 18/5/2022, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh Đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân ký Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh Đại học Công an nhân dân năm 2022.

Công Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải thông tin để thí sinh biết, định hướng ôn tập. (xem thêm tại file đính kèm)