NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN THI HSA

🔥NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN THI HSA🔥
1. Ảnh chân dung
• Chuẩn bị file ảnh chân dung BẢN ĐIỆN TỬ, để ở định dạng đuôi .jpeg, dung lượng không quá 5MB, kích thước 4×6.
• Tên file là số CCCD của bản thân.
• Phông nền xanh hoặc sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.
• Ảnh được chụp trong 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi.
2. Căn cước công dân (CCCD)
• Bắt buộc sử dụng CCCD 12 số
• Bắt buộc sử dụng CCCD của bản thân.
• 01 CCCD chỉ được sử dụng để đăng ký cho 01 tài khoản duy nhất.
→ Các tài khoản trùng số CCCD sẽ có khả năng bị khóa để hệ thống xác minh.
3. Điểm trung bình chung học tập
• Điểm trung bình học kỳ I, II lớp 10.
• Điểm trung bình học kỳ I, II lớp 11.
• Điểm trung bình học kỳ I lớp 12 (Học kỳ II lớp 12 không bắt buộc).
4. Thư điện tử (email)
• Cần có tài khoản email cá nhân để đăng ký dự thi.
• Không được sử dụng email của người khác và tuyệt đối chỉ dùng 01 email để mở tài khoản đăng ký HSA.
⚠ Lưu ý: Các em sẽ nhận mọi thông báo: xác minh tài khoản, xác nhận đăng ký ca thi, xác nhận đã nộp lệ phí thi và phiếu báo dự thi ở chính