ĐĂNG KÝ DỰ THI THỬ TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI 2024

THỜI GIAN THỬ ĐĂNG KÝ DỰ THI TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THI 2024

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, Bộ giáo dục và đào tạo cùng các Sở giáo dục và Đào tạo cùng các trường phổ thông sẽ tổ chức thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý cho học sinh lớp 12 từ ngày 24/4 đến ngày 28/4.

Các trường lập và giao tài khoản cho thí sinh từ ngày 24/4 đến ngày 26/4.

Tài khoản đăng nhập là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp cho học sinh.

Đối với thí sinh không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã số định danh hoặc không có quốc tịch Việt Nam, sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế. 

Trường hợp không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã số định danh hoặc số hộ chiếu, hệ thống Quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Sau thời gian đăng ký dự thi thử, hệ thống quản lý sẽ xóa toàn bộ phiếu đăng ký thử nghiệm để chuẩn bị cho việc thí sinh chính thức đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5.

Thông tin chi tiết Tại đây

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024